Archief

ClubkampioenBeker5-min snelschaak10-min snelschaakRapidZomerschaak
2015 / 2016EindstandN.v.t.Voorronde FinaleVoorronde FinaleEindstandJuni 2016
2014 / 2015EindstandN.v.t.Voorronde FinaleMei 2015Maart 2014snel
lang
2013 / 2014EindstandEindstandVoorronde FinaleMei 2014Maart 2014Juni 2014
2012 / 2013EindstandEindstandVoorronde
Finale
Voorronde
Finale
Eindstandsnel
lang
2011 / 2012Eindstand
Finale
WinnaarVoorronde
Finale
Voorronde
Finale
Eindstandsnel
lang
2010 / 2011Eindstand
Finale
WinnaarVoorronde
Finale
Voorronde
Finale
Eindstandsnel
lang
2009 / 2010Eindstand
Finale
EindstandVoorronde
Finale
Voorronde
Finale
Eindstandsnel
lang
2008 / 2009Eindstand
Finale
Voorronde
Finale
Voorronde
Finale
Eindstandsnel
lang
2007 / 2008Eindstand
Finale
EindstandVoorronde
Finale
Voorronde
Finale
Eindstandsnel
lang
2006 / 2007Eindstand
Finale
EindstandVoorronde
Finale
Voorronde
Finale
Eindstandsnel
lang