Sterk eindspel Frans Borm


<div><object data=”http://kvchess.com/releases/latest/KnightVision.swf” height=”354″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”571″><param name=”movie” value=”http://kvchess.com/releases/latest/KnightVision.swf”><param name=”flashvars” value=”orientation=H&amp;tabmode=false&amp;light=eeeeee&amp;dark=777777&amp;border=ffffff&amp;bordertext=0&amp;headerbackground=ffffff&amp;headerforeground=0&amp;mtbackground=ffffff&amp;scrollbar=0&amp;pgndata=[Event &quot;?&quot;] [Site &quot;?&quot;] [Date &quot;2014.01.04&quot;] [Round &quot;?&quot;] [White &quot;?&quot;] [Black &quot;?&quot;] [Result &quot;*&quot;] [SetUp &quot;1&quot;] [FEN &quot;8/4b1n1/p1p1kpp1/Pp1p4/3P1PKP/2PN2N1/1P6/8 w – – 0 43&quot;] [PlyCount &quot;25&quot;]  {De partij van Frans was de laatste die nog aan de gang was. BSG 2 stond met 4-3 achter. Frans moest winnen en dat deed hij toen zijn tegenstander de deur op een klein kiertje zettte … De zwarte loper is net naar e7 gespeeld en heeft de diagonaal b8-a2 verlaten. Wit slaat meteen toe:} 43. f5%2B $1 gxf5%2B 44. Nxf5 Nxf5 45. Nf4%2B {Goed gezien, wit wint het stuk met voordeel terug. De vrije h-pion is beslissend.} Kf7 46. Kxf5 b4 47. Ne6 {Frans moest even nadenken over deze zet. Waarschijnlijk om uit te rekenen dat de zwarte loper niet teveel schade kan berokkenen aan de damevleugel pionnen. Maar zelfs h5 was hier goed:} (47. h5 bxc3 48. bxc3 Kg7 49. Ne6%2B Kh6 50. Nc5 Kg7 (50… Bxc5 51. dxc5 Kg7 52. h6%2B Kf7 53. h7 Kg7 54. h8=Q%2B Kxh8 55. Kxf6 {Dit eindspel is gewonnen, omdat de witte koning de c6 en de a6 pion verschalkt en daarna met één van zijn vrije pionnen promoveert.}) 51. Nxa6 Bd8 52. h6%2B Kxh6 53. Nb4 Bxa5 54. Kxf6 Kh5 55. Ke5 Bc7%2B 56. Ke6 Bg3 57. Kd7 Kg4 58. Kxc6 {en wit pakt ook de d5 pion, waarna het eindspel gewonnen is.}) 47… bxc3 48. bxc3 Ba3 49. h5 Bc1 50. Nd8%2B ({Nog beter is zelfs Pc7:} 50. Nc7 Bd2 51. Nxa6 Bxc3 52. Nb4 Bxd4 ( 52… Bxb4 53. a6) 53. Nxc6 Be3 54. a6 Kg7 (54… d4 55. a7) 55. Nb4 Bb6 56. Nxd5 Bc5 57. Nxf6) 50… Kg7 51. Nxc6 Bd2 52. Ke6 Bxc3 53. Kxd5 Kh6 54. Ke6 Kxh5 55. d5 {en de d-pion is niet meer te stoppen.} *   “><p><iframe border=”no” height=”350″ seamless=”seamless” src=”http://kvchess.com/joo/latest/showpgn.html?tabmode=0&amp;boardonly=1&amp;orientation=H&amp;tabmode=false&amp;light=eeeeee&amp;dark=777777&amp;border=ffffff&amp;bordertext=0&amp;headerbackground=ffffff&amp;headerforeground=0&amp;mtbackground=ffffff&amp;scrollbar=0&amp;pgndata=%5BEvent%20%22%3F%22%5D%0A%5BSite%20%22%3F%22%5D%0A%5BDate%20%222014.01.04%22%5D%0A%5BRound%20%22%3F%22%5D%0A%5BWhite%20%22%3F%22%5D%0A%5BBlack%20%22%3F%22%5D%0A%5BResult%20%22*%22%5D%0A%5BSetUp%20%221%22%5D%0A%5BFEN%20%228/4b1n1/p1p1kpp1/Pp1p4/3P1PKP/2PN2N1/1P6/8%20w%20-%20-%200%2043%22%5D%0A%5BPlyCount%20%2225%22%5D%0A%0A%2043.%20f5+%20%241%20gxf5+%2044.%0ANxf5%20Nxf5%2045.%20Nf4+%20%20Kf7%2046.%20Kxf5%20b4%2047.%20Ne6%20%20%2047…%20bxc3%2048.%20bxc3%20Ba3%2049.%20h5%20Bc1%0A50.%20Nd8+%20%2050…%20Kg7%2051.%20Nxc6%20Bd2%2052.%20Ke6%20Bxc3%2053.%20Kxd5%20Kh6%2054.%20Ke6%0AKxh5%2055.%20d5%20%20*%0A%0A%0A” width=”100%”>&amp;amp;amp;amp;amp;lt;a data-cke-saved-href=&amp;amp;amp;amp;amp;#39;http://kvchess.com/joo/latest/showpgn.html?pgndata=%5BEvent%20%22%3F%22%5D%0A%5BSite%20%22%3F%22%5D%0A%5BDate%20%222014.01.04%22%5D%0A%5BRound%20%22%3F%22%5D%0A%5BWhite%20%22%3F%22%5D%0A%5BBlack%20%22%3F%22%5D%0A%5BResult%20%22*%22%5D%0A%5BSetUp%20%221%22%5D%0A%5BFEN%20%228/4b1n1/p1p1kpp1/Pp1p4/3P1PKP/2PN2N1/1P6/8%20w%20-%20-%200%2043%22%5D%0A%5BPlyCount%20%2225%22%5D%0A%0A%2043.%20f5+%20%241%20gxf5+%2044.%0ANxf5%20Nxf5%2045.%20Nf4+%20%20Kf7%2046.%20Kxf5%20b4%2047.%20Ne6%20%20%2047…%20bxc3%2048.%20bxc3%20Ba3%2049.%20h5%20Bc1%0A50.%20Nd8+%20%2050…%20Kg7%2051.%20Nxc6%20Bd2%2052.%20Ke6%20Bxc3%2053.%20Kxd5%20Kh6%2054.%20Ke6%0AKxh5%2055.%20d5%20%20*%0A%0A%0A&amp;amp;amp;amp;amp;#39; href=&amp;amp;amp;amp;amp;#39;http://kvchess.com/joo/latest/showpgn.html?pgndata=%5BEvent%20%22%3F%22%5D%0A%5BSite%20%22%3F%22%5D%0A%5BDate%20%222014.01.04%22%5D%0A%5BRound%20%22%3F%22%5D%0A%5BWhite%20%22%3F%22%5D%0A%5BBlack%20%22%3F%22%5D%0A%5BResult%20%22*%22%5D%0A%5BSetUp%20%221%22%5D%0A%5BFEN%20%228/4b1n1/p1p1kpp1/Pp1p4/3P1PKP/2PN2N1/1P6/8%20w%20-%20-%200%2043%22%5D%0A%5BPlyCount%20%2225%22%5D%0A%0A%2043.%20f5+%20%241%20gxf5+%2044.%0ANxf5%20Nxf5%2045.%20Nf4+%20%20Kf7%2046.%20Kxf5%20b4%2047.%20Ne6%20%20%2047…%20bxc3%2048.%20bxc3%20Ba3%2049.%20h5%20Bc1%0A50.%20Nd8+%20%2050…%20Kg7%2051.%20Nxc6%20Bd2%2052.%20Ke6%20Bxc3%2053.%20Kxd5%20Kh6%2054.%20Ke6%0AKxh5%2055.%20d5%20%20*%0A%0A%0A&amp;amp;amp;amp;amp;#39;&amp;amp;amp;amp;amp;gt;PGN&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;gt;</iframe></p></object></div>

Comments & Responses

Geef een reactie