Evaluatie van de nieuwe opzet van de interne competitie


Vorig seizoen is de opzet van de interne competitie ingrijpend veranderd. De nieuwe competitie-opzet heeft voor- en nadelen ten opzichte van de vorige opzet en er zijn altijd dingen die niet direct goed gaan. Daarom is hierover aan het eind van het seizoen een enquête gehouden. De resultaten hiervan zijn tijdens de ALV van 18 september jl. geëvalueerd. Hieronder vindt u de onderwerpen die gewijzigd zijn ten opzichte van het concept.

Met ingang van periode 2 worden de onderstaande wijzigingen ingevoerd:

 • Het aantal spelers van groep 1 gaat van 20 naar 22.
  Om dit te bereiken wordt aan het einde van periode 1 de promotie-degradatieregeling aangepast:
 • Het aantal degradanten in groep 1 gaat eenmalig naar 4 − 1 = 3 spelers
 • Het aantal promotieplaatsen in groep 2 gaat naar 4 + 1 = 5 spelers

Ook wordt een nieuwe regeling ingevoerd voor wat betreft het aantal promotie- en degradatieplaatsen. Vanaf periode 2 wordt dit als volgt:

 • Er degraderen 3 spelers uit groep 1 naar groep 2
 • Er promoveren (niet verplicht) 3 spelers van groep 2 naar groep 1

De speeltijd is niet aangepast het blijft 1:40 uur +10 seconden per vanaf zet 1 voor groep 1. Voor groep 2 blijft dit 1:30 uur + 10 seconden per zet vanaf zet 1, echter onderling kan er een afwijkende speeltijd afgesproken worden; indien ze het niet met elkaar eens kunnen worden blijft de standaardtijd gehandhaafd.

Verder wordt er een nieuwe categorie ingevoerd voor Belo (BSG-elo) boven de 2000 punten. Het geheel ziet er nu als volgt uit en bestaat uit vier categorieën:

  • Belo groter dan 2000
  • Belo tussen 1800 en 2000
  • Belo tussen 1600 en 1800
  • Belo onder 1600 punten

Deze onderverdeling wordt alleen gebruikt om een kampioen per categorie aan het einde van het seizoen te bepalen en te waarderen d.m.v. een prijs in natura.

Bert Arp

Tags: ,

Comments & Responses

Geef een reactie