Kampioenschap/ratingklassen


De wedstrijdreglementen waarin o.a. de interne competitie en de ratingklassen (-categorieën) beschreven worden, zijn bij een aantal mensen nog niet helemaal duidelijk. Hieronder een wat uitgebreidere uitleg hoe de berekening van de periodematchpunten tot stand komt.

Elke speler wordt aan het begin van het seizoen op basis van zijn Belo (BSG-elo) ingedeeld in een ratingklasse, te weten: hoger dan 2000, van 1800 tot en met 2000, van 1600 tot en met 1800, of lager dan 1600. Om de seizoenswinnaar in elk van deze ratingklassen (ook wel categorieën genoemd) te bepalen wordt gewerkt met periodepunten:

De winnaar in groep 1 krijgt 1 periodepunt, elke volgende speler één punt meer (de nummer 22 in groep 1 krijgt dus 22 punten).

De winnaar in groep 2 krijgt 22 + 1 = 23 punten, elke volgende speler één punt meer (de nummer 10 in groep 2 krijgt dus 22 + 10 = 32 punten). Indien een speler een periode niet heeft meegespeeld, dan krijgt hij deze periode 30 punten ter compensatie.

Binnen elke ratingklasse worden de punten verdeeld over die spelers die een gelijk aantal matchpunten in die periode behaald hebben. Voorbeeld: indien er twee spelers zijn die beiden 15 matchpunten behaald hebben en zijn geëindigd op plaats 10 en 11, dan worden de periodepunten gedeeld ofwel beiden krijgen 10½ punt toegekend in de betreffende periode.

Een gelijkmatige verdeling volgt ook bij meerdere gelijke matchpunten van spelers. De speler met het minste aantal periodematchpunten, opgeteld over de drie perioden, is de seizoenswinnaar in de betreffende ratingklasse/categorie. De speler met het minste aantal periodepunten van alle spelers is clubkampioen van BSG. Indien meerdere spelers een gelijk aantal periodematchpunten hebben dan is de totaalscore over de onderlinge partijen in de drie perioden beslissend. Indien dit geen beslissing oplevert dan spelen de overgebleven spelers een beslissingsmatch om de nummers 1 en 2 in een categorie te bepalen. De kleurverdeling wordt bepaald op basis van de reeds gespeelde onderlinge partijen en anders door middel van loting.

De periodepunten is bij de stand in de interne competitie terug te vinden, of op de onderstaande link:
Periodepunten 2017-2018.

Bert Arp

Tags: ,

Comments & Responses

Geef een reactie