Coens meest gedenkwaardige partijen (vervolg)


Inmiddels alweer bijna een maand geleden schreef ik een stukje over Coens meest gedenkwaardige partijen. Daarin werd een partij tegen Dick van der Lijn genoemd, waarvan helaas de notatie niet beschikbaar was. Inmiddels is uit de schaakspulletjes van Coen een notatieboekje boven water gekomen waarin die partij staat, daarnaast staat in hetzelfde boekje een partij gespeeld in een simultaan tegen Tal. Ook over die partij heeft Coen me iets gezegd, namelijk dat Tal ergens remise aanbod, maar dat hij het niet gehoord heeft, omstanders hebben hem er na afloop op gewezen. Als hij het gehoord had, dan zou hij het zeker aangenomen hebben. Beide partijen heb ik van enige aantekeningen voorzien.

Fragment uit het notatieboekje met in de kantlijn het niet gehoorde remiseaanbod.

Henk van der Poel

Comments & Responses

Geef een antwoord