Home » Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De bedoeling is dat de privacy van personen beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren. De organisatie moet vastleggen welke gegevens verwerkt worden en met welk doel. Dit betreft NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en e-mailgegevens in BSG-bestanden.

Nieuwe leden zullen toestemming moeten geven voor het gebruik en doorgave van persoonsgegevens en gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van de website en social media (bv. Facebook) van BSG via het aanmeldingsformulier (tevens te vinden in de speelzaal), waarin wordt verwezen naar het Privacy Statement van BSG. Bij bestaande leden wordt ervan uitgegaan dat zij geen bezwaar hebben en instemmen met gebruik en doorgave van hun persoons gegevens, zolas hierboven vermeld. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u dit per direct aan onze secretaris melden.

Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de bij de SGS aangesloten schaakverenigingen en de overkoepelende KNSB, voor zover de schaakspelers bij zulke verenigingen en/of bonden zijn aangesloten. Daarnaast verstrekt de SGS de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan KNSB. Wilt u geen e-mails meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de SGS, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die de SGS verstuurt.

Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?
Het e-mail beleid van BSG is als volgt: bij het uitsturen van e-mails naar alle BSG-leden (bijv.  de Nieuwsbrief) wordt er gebruik gemaakt van blind copy, d.w.z. dat e-mail adressen onzichtbaar zijn voor andere leden. Verder zijn persoonlijke gegevens (bijv. ledenlijst, nieuwsbrieven) alleen toegankelijk via persoonlijke login-gegevens en wordt de broncode van e-mail adressen op de website versleuteld. Verder is er het streven om met ingang van het seizoen 2018-2019 de verbinding met de website te beveiligen via het https-protocol.

Geen commercieel gebruik
BSG noch SGS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Zowel BSG als de SGS kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen daarvan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens
BSG en SGS bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.