Ereleden

Ereleden van BSG zijn, met vermelding van het jaar van benoeming:

  • 1989  Louis Kok (†2015)
  • 1992  Wim Roeten (†2017)
  • 1999  Rob Disselhoff
  • 2001  Tom de Ruiter
  • 2002  Eddy van de Velden
  • 2010  Theo Slisser
  • 2010  Theo van Berkel
  • 2013  Jan Derksen (†2018)
  • 2022  André Sueters

Leden van verdienste van BSG zijn, met vermelding van het jaar van benoeming:

  • 2022  Bert Arp