Wedstrijdreglementen

De Technische Commissie heeft de volgende wedstrijdreglementen opgesteld om BSG-competities en -toernooien in goede banen te leiden. Deze worden op de ALV in september 2018 ter goedkeuring aangeboden. De begrippenlijst licht enkele termen in deze reglementen nader toe. Tot slot zijn de bondscompetitiereglementen opgenomen.

Via de volgende links kunt u deze documenten als pdf-bestand openen en downloaden: